close_btn
로그인, 회원가입후 더 많은 혜택을 누리세요 로그인 회원가입 닫기
 • 오늘:
  109
  어제:
  93
  전체:
  21,548

 

 

 0.jpg

 

1.jpg

 

                     신세계대리 신청하기 

                              http://naver.me/5rQIjGMF

 

 

★진행중인 PC방 EVENT 안내★

1. 일일 접속보상

2. 주간 접속보상

3. 중간중간 추가되고 있는 버닝보상

4. 경기참여 보상( 리그경기 3회 진행)

5. 이적시장 대리낙찰 서비스

 

☆신세계PC방대리의 강점☆

 

하나. 정확한 업무처리로 고객만족을 이끌어냅니다

 

둘. 모든작업을 수작업으로 진행하여 안전합니다

 

셋. 실시간으로 문의사항은 1:1로 빠르게 답변해드립니다

 

넷. 주인인심이 좋아서 서비스팍팍드립니다.

 

다섯. 신세계 대리 오픈톡 및 커뮤니티 공간에서의 유저간 다양한 정보교류가 가능합니다.

 

 

                     신세계대리 신청하기 

                              http://naver.me/5rQIjGMF

 

 

                                              h.p 010-2509-8974

                                                 kakao jmh0036

                                                   신세계PC

 

 

오늘:
109
어제:
93
전체:
21,548